Praesidium 16-17

Na een lange kiescantus is het nieuwe praesidium verkozen!
Hierbij het nieuwe praesidium van Imaxys voor 2016-2017:
Praeses: Samantha Van Wijk
Vice-praeses: Freya Mattheyses
Cantor: Pieter Baetens 
Ab-actis: Joyce Van Eynde 
Quaestor: Sarah Van Uffel
Zedenmeester: Alexander Werbrouck
Schachtenmeester: Yana Lyssens-Danneboom
Schachtentemmer: Isabelle Olivier
Webpraeses: Kevin Bollengier

Wij wensen hen zeer veel succes! Proficiat aan ieder van jullie!!
Verder wensen we nu na de kiesweek ook iedereen succes met de examens!